Entegre Yönetim Politikamız

ENTEGRE YÖNETİM POLİTİKAMIZ

Bölgemizdeki sanayinin gelişimi ve katılımcılarımız için ortak çözümler üreterek hem çevresel hem ekonomik anlamda fayda sağlamak amacıyla altyapı ve üst yapı hizmetleri faaliyeti göstermekteyiz. Hizmetimiz kapsamında:

 • Katılımcılarımızın beklentilerini ve gereksinimlerini karşılamayı,
 • Ülkemizde var olan Organize Sanayi Bölgeleri arasında öncü olabilmeyi ve sosyal, kültürel ekonomik yaşam seviyesine katkı sağlamayı,
 • Çevre ile uyumlu, çevreyi kirletmeyen, doğadaki tüm canlılara saygılı, doğal kaynakların kullanımında dikkatli hizmet verilmesini sağlamayı,
 • Ulusal ve Uluslararası Yasa ve Yönetmeliklere uyum sağlamayı,
 • Başarılı uygulamalar ile enerji verimli ve düşük çalışma maliyetli teknolojileri adapte ederek enerji maliyetlerini düşürmeyi, atıkları ortadan kaldırarak enerji kaynaklarını korumayı,
 • Teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek, enerji verimli ürünler, hizmetler satın alarak, enerjinin ve malzemenin verimli kullanılması ile sürdürülebilir üretime katkıda bulunmayı,
 • Katılımcılarımızın bizimle iletişim kurduğu erişim kanallarımızı çeşitlendirerek, her kanaldan etkin iletişim kurma hedefi ile hareket ederek, bunu kendimizi geliştirmek için bir fırsat olarak değerlendirerek, gelen talep, şikâyet ve önerilerini başta uygulanabilir yasal ve düzenleyici gereklilikler olmak üzere; müşteri odaklılık ve gizlilik prensiplerine uygun olarak adil, tarafsız ve objektif olarak ele alarak, değerlendirmeyi ve sonuçlandırmayı,
 • Hızlı, sonuç odaklı, güler yüzlü hizmet anlayışı ile katılımcı memnuniyetini sağlamayı,
 • Bünyemizdeki tüm personellerin ilgili konulardaki eğitim süreçlerini takip ederek,  belirli periyotlar ile tekrarlanmasını sağlamayı,
 • Yatırımı, ihracatı ve istihdamı artırıcı ortamın oluşmasına katkıda bulunmayı,
 • Hizmette yenilikçi yaklaşımı benimseyip, bu yaklaşım ile altyapılarını oluşturmayı,
 • Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi olarak sürdürülebilirlik stratejimiz ve iklim krizi ile mücadele hedeflerimiz çerçevesinde, Yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaşmasına öncü olabilmek adına, yeni yol haritaları için sürekli çalışmalar yapmayı,
 • Sürdürülebilir kalkınma ilkesini destekleyecek faaliyetlerde bulunmayı, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltmayı, biyoçeşitlilik gibi gelecek kuşakları etkileyecek konularda risk ve fırsatlara önem vermeyi, ekosistemi korumayı, yeşil OSB olma yolunda üzerimize düşen tüm görevleri yapmayı taahhüt ederiz.