Entegre Yönetim Politikamız

ENTEGRE YÖNETİM POLİTİKAMIZ

 

Bölgemizdeki sanayinin gelişimi ve katılımcılarımız için ortak çözümler üreterek hem çevresel hem ekonomik anlamda fayda sağlamak amacıyla altyapı ve üst yapı hizmetleri faaliyeti göstermekteyiz. Hizmetimiz kapsamında:

 • Katılımcılarımızın beklentilerini ve gereksinimlerini karşılamayı 
 • Katılımcılarımızın enerji maliyetini düşürmek,
 • Ülkemizde var olan Organize Sanayi Bölgeleri arasında öncü olabilmek
 • Çevre ile uyumlu, çevreyi kirletmeyen, doğadaki tüm canlılara saygılı, doğal kaynakların kullanımında dikkatli hizmet verilmesini sağlamak, 
 • Ulusal ve Uluslararası Yasa ve Yönetmelikleri uyum sağlamak ,
 • Başarılı uygulamalar ile enerjiyi verimli ve düşük çalışma maliyetli teknolojileri adapte ederek enerji maliyetlerini düşürmeyi, atıkları ortadan kaldırarak enerji kaynaklarını korumayı,
 • Teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek, enerji verimli ürünler, hizmetler satın alarak, enerjinin ve malzemenin verimli kullanılması ile sürdürülebilir üretime katkıda bulunmak,
 • İlimizin sosyal, kültürel ekonomik yaşam seviyesine katkı sağlamak  
 • Çoğulcu ve katılımcı yönetim anlayışını benimseyip, takım çalışması ve ekip ruhunu teşvik etmek 
 • Hızlı, sonuç odaklı, güler yüzlü hizmet anlayışı ile katılımcı memnuniyetini sağlamak 
 • Bünyemizdeki tüm personellerin ilgili konulardaki eğitim süreçleri takip edilerek,  belirli periyotlar ile tekrarlanmasını sağlayarak, 
 • Yatırımı, ihracatı ve istihdamı artırıcı ortamın oluşmasına katkıda bulunmak, 
 • Hizmette yenilikçi yaklaşımı benimseyip, bu yaklaşım ile altyapılarını oluşturmak 
 • Kurumsal saygınlığı artırarak öncü ve örnek bir kurum olma imajını sürdürmek 

Entegre Yönetim Sistemini sürekli geliştirmek prensibiyle hareket etmek