İDARİ İŞLER

İDARİ İŞLER

İdari İşler Birimi 4562 Sayılı OSB kanunu hükümlerini ve Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği kapsamında işleyişini yürütmektedir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında kurumun fiziksel yapısı, personel iş ve işleyişinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alınması noktasında İSG hizmetlerinin koordine edilmesi,  iş emniyeti kurallarına ve kazaları önleme talimatlarındaki esaslara titizlikle uymalarını sağlar. Ayrıca kurum içi iş yeri hekim süreçleriyle, OSGB tarafından verilen eğitimler ile yapılan acil durum müdahale eylem planı ve iş akış şemalarını takip ve kontrol eder.

OSB Binası ve bağlı tesislerin tertip, düzen, temizlik, misafir ağırlama,  ikram hizmet ve sarf süreçleri, Biç bakım, onarım, tamirat tadilat alanlarının tespiti ve giderilmesi için takibi ve ilgili birimlere aktarılması ve/veya tedarik-hizmet alımı ile düzenlenmesini sağlar. Aynı zamanda biriminde bulunan tüm makine ve teçhizatın kurallara uygun bir şekilde kullanılmasını, bakımlarını yaptırmak ve çalışır vaziyette bulundurulmasını sağlar.

Kurum içi çevre düzenleme bakım onarım peyzaj bitki bakımı, kokulandırma, ilaçlama ve dezenfeksiyon hizmetlerinin takibi ve raporlanmasını sağlar.

 

Sorumlu olduğu OSB Binası ve bağlı tesislerin yedek anahtarlarını acil durumlarda ivedilikle ulaşılabilecek şekilde tek bir yerde ve emniyetli bir şekilde muhafazasını sağlar.

Sorumlu olduğu faaliyetlerin sarf malzemelerinin (mutfak, ofis, temizlik, ikram, bina envanteri vb.) satın alma sürecini yönetmek ve depolamasını sağlar.

OSB Binası ve bağlı tesislere ait sosyal alanlarının katılımcılara ve diğer firmalara kiralama, işletme ile takiplerini sağlamak, anlaşma ve hukuki süreçlerini yürütmek, faturalandırma, personel görevlendirme,  organize edilmesi süreçlerini yönetir. Yapılan organizasyona yönelik bakım ve kullanım standartlarının takibini, içerik ve konu bakımından kamu düzenine uyumunu araştırmak ve neticelenmesi sonrası evrak ve program detaylarının arşivlenmesini sağlar.

Kurum içi ve kurum dışı taleplere yönelik sosyal faaliyetler, organizasyon, toplantı, seminer, konferans, basın açıklaması, eğitim ve etkinliklerin düzenlenmesi ve her türlü sarf ve ürün/hizmet satın alma süreçlerinin yürütülmesini sağlar.

 

OSB Binası ve bağlı tesislerde ki alet edevat cihaz ve her türlü taşınır taşınmaz malzemelerle ortak kullanım alanlarını ilgili birim yöneticileri ile koordineli olarak yönetilmesini sağlar.

Kütüphane ve dinlenme alanlarının süreçlerini yönetir, envanter listesini tutarak kamu düzenine aykırı yayın ve içeriklere müdahale eder, envanter giriş-çıkış, tertip ve düzenini sağlar.

Kurum içi ve bağlı kurumların personel catering ve ikram hizmetleri süreçlerini planlama, tedarik ve takibini sağlar. Taşımalı ve yerinde yemek hizmet sağlayıcılarının yasalara uygunluğunu, yemek dağıtım ve hazırlanma sıhhatinin kurumsal yapıya ve personel sağlığı, kalori oranları göz önünde bulundurarak yürütülmesini sağlar.

Ayrıca OSB Binası ve bağlı tesislerin mutfak sarf malzemelerini tedarikçi firmayla organize eder. Mutfak ve destek personelinin standartlara uygunluğunu(iş kıyafeti, çalışma planı, çalışma alanları) ve takibini sağlar.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında kurum araçları ve sürücülerinin sevk ve idaresi ile araçların kiralama, bakım, onarım ve görevlendirme belgeleri, kasko, sigorta, muayene ve her türlü kanun ve nizamnamelere uygunluğu süreçlerini yürütür.

Kuruma ait araçların mobil takip sistemleri, abonelik süreçleri, mobil uygulama, araç görevlendirme giriş çıkışı, kullanıcı tanımları ve kart sistemlerini, yakıt kullanım istatistiklerini takip eder, ve raporlanmasını sağlar.

Karayolları taşıma kanunu kapsamında, personel servis organizasyonu, güzergâh tespitini ve takibini yaparak, hizmet sağlayıcı firma ile anlaşma, kurumsal standartların uygulanması, yasa ve mevzuatlar çerçevesinde araç ve kullanıcılarının belge ve standartlarının takibini sağlar.

Bina danışma görevlisi standartlarının ve santral süreçlerinin sevk ve idaresi, personel, ziyaretçi giriş çıkış ve misafir ağırlama süreçlerini, bina içi güvenlik süreçlerinin takibini sağlar.

Birimiyle ilgili her türlü satın alma ve hizmet sağlayıcılarının sözleşme faaliyetlerini Hukuk müşaviri ve Bölge Müdürü ile istişareli yürütmektedir.

6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında, tüm bölge katılımcılarının görevli irtibat sorumlularının iletişimini ve koordinasyonunu sağlayarak tüm yazışma, bilgilendirme ve duyuruları Bölge Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı onayıyla personele ve katılımcılara yayımlatılmasını,  OSB çağrı merkezi sistemini oluşturarak işletilmesini sağlar. İlgili iş akış ve bilgilendirmelerin yapılması, Evrak Kayıt birim süreçlerinin yürütülmesi, kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli şekilde il /ilçe mülki idari amirlik yazışmaları,  görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesini sağlar. Kamu yararı projeler, Acil durum ve Afet programları, Sivil toplum ve sosyal faaliyet alanlarının her türlü talep ve iştiraki çalışmalarında sorumluluk alanı kapsamında bulunur.

Her türlü ulusal, uluslararası, sosyal medya mecraları, bülten ve kurumsal kimlik faaliyetlerinin yürütülmesi(tabela, kurumsal kıyafet, logolu veya genel sarf ürünleri) , yayıncılık, tanıtım reklam ve OSB bünyesinde bulunan billboard kiralama hizmetlerinin işletilmesi ve uygunluğunun denetimi ve takibini sağlar.

 

İLGİLİ DOKÜMANLAR:

Görseller