İMAR VE ÇEVRE

İMAR VE ÇEVRE

İmar

4562 sayılı OSB Kanunu, 3194 saylı İmar Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunu ve ilgili kanunların bağlı uygulama yönetmelikleri kapsamında aşağıda yer alan hizmetler verilmektedir. İlgili mevzuatlar kapsamında süreçler denetlenmektedir.

 • Yer Seçimi Ve Tesis Kurma İzni ,
 • İmar Durumu,
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemi’nde, Adres Kayıt İşlemleri,
 • Yapı Ruhsatı,
 • Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı Denetim Sistemi’nin Takibi,
 • Tapu Ve Kadastro Bilgi Sisteminden Parsel Bilgilerinin Öğrenilmesi,
 • Yapı Kullanma İzni,
 • Ruhsatsız Ve Kaçak Yapıların Kontrolü Ve Takibi,
 • Bölge Katılımcılarına Teknik Destek,
 • İş Bitirme Belgesi Düzenlenmesi.

 

Çevre

4562 sayılı OSB Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili kanunların bağlı uygulama yönetmelikleri kapsamında aşağıda yer alan hizmetler verilmektedir. İlgili mevzuatlar kapsamında süreçler denetlenmektedir.

 • Çevresel Etki Değerlendirmesi(Çed) Başvuru Dosyası Kontrolü Ve İl Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’ne Kurum Görüşünün Yazılması,
 • Kanal Bağlantı İzni,
 • Deneme İzni,
 • İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı,
 • Katılımcı Atık Su Kontrolleri Ve Analizleri,
 • Atıksu Arıtma Bedellerinin Hesaplanması,
 • Atıksu Arıtma Tesisi İşletmeci Ve Deşarj Kalite Kontrolleri,
 • Şebeke Suyu Kontrolleri Ve Analizleri,
 • Sıfır Atık Sisteminin Kurulması Ve İşleyişi,
 • İlgili Mevzuat Bilgilendirmesi,

 

Atıksu Arıtma Tesisi

2012 yılında devreye alınan ve bünyesinde fiziksel, kimyasal, biyolojik arıtma ünitelerini bulunduran Atıksu Arıtma Tesisimizin günlük arıtma kapasitesi 2000 m3 dür. Tüm Bölgenin evsel ve endüstriyel atıksularını arıtmasının dışında Bölge dışından da taşımalı olarak atıksu kabulü yapılmaktadır.

Arıtma Tesisi çıkış suyu Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 19’da belirtilen deşarj standartlarına uyularak Yumrukaya Deresine deşarj edilmektedir.

Görseller

 

İLGİLİ DOKÜMANLAR: