İNSAN KAYNAKLARI VE PERSONEL İŞLERİ

 

İNSAN KAYNAKLARI VE PERSONEL İŞLERİ

İnsan Kaynakları Politikası:

İnsan Kaynakları Politikamızın temel hedefi; OSB’mizin kurumsal yapısına uygun insan kaynağının seçilmesi ve rekabet avantajı yaratmaya yönelik gerekli eğitim, gelişim ve yetiştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin sağlanması ile ortak bir kurum kültürünün oluşturulmasıdır.

Bu kapsamda insan kaynakları yönetiminde, OSB faaliyetlerinin en verimli şekilde gerçekleşmesini sağlayacak kalitede insan gücünün işe alınması ve başarının devamını sürdürmek adına; çalışanların motivasyonunun sağlanması, çalışanların mali ve sosyal haklarının devamlı olarak iyileştirilmesi, adil ve profesyonel bir çalışma ortamının yaratılması ve personelin eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek giderilmesine ilişkin gerekli desteğin sağlanması hedeflenmektedir.

İnsan kaynakları politikamızın temel ilkeleri;

*Kocaeli Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü insan kaynaklarının yönetiminde proaktif ve yenilikçi bir bakış açısına sahip olma, OSB’nin bütün birimleri ile işbirliği içinde olma, başarıyı temel alan, adil bir çalışma biçimi benimsenmiştir. Tüm bu süreçlerde insan kaynakları yönetimimiz yenilikçilik ve yaratıcılığı desteklemektedir.

*Kocaeli Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nün bünyesinde; seçme ve yerleştirme, performans yönetimi, kariyer planlama, ücret ve yan hakların yönetimi, eğitim, geliştirme ve çalışanlar ile iletişim gibi insan kaynakları uygulamalarını yürütürken insana saygı ve eşitlik temel değerdir.

*Kocaeli Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nün faaliyetlerinde verimliliği ve iş yaşamının niteliğini yükseltmeyi amaçlayan insan kaynakları yönetimi; nitelikli, kurum kültürü ve değerleriyle uyumlu, alanında uzman, gelişime açık, potansiyeli yüksek adaylar arasından “doğru kişinin doğru işe yerleştirilmesi” prensibi çerçevesinde seçme ve yerleştirme faaliyetlerini ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın gerçekleştirmektedir.

*Kendi işine değer katmayı hedefleyen çalışanlarımız, insan kaynakları yönetiminin desteğini yanlarına alarak, yöneticileri ile birlikte kendilerini konumlandırır, geliştirir ve kariyer hedeflerini yönetirler. OSB için “Her Çalışanımız Geleceğin Lideridir. İnsan kaynakları yönetimi ise bu yolculukta tüm “Çalışanlarımızın” yol arkadaşıdır.

*Güven duyulan, huzurlu, adil, ekonomik ve sosyal hakları veren, kariyer gelişimine ve öğrenmeye olanak sağlayan çağdaş bir çalışma ortamı oluşturmaktır.

*Çalışan profilimiz; değişim ve gelişime açık, başarı motivasyonu yüksek, ekip çalışmasına takım ruhuna inanan, kaynaklarını ve zamanı doğru kullanan ve aynı zamanda sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek insan kaynağıdır.

*Bölge Müdürlüğümüz nitelikli personel seçimi ve istihdamının yönetimi süreçlerinde Meslek Edindirme Programları kapsamında İŞKUR ile işbirliği yaparak istihdam kapasitesini artırmaktadır.

Belirlenen ilkeler doğrultusunda GGOSB Müdürlüğü İnsan Kaynakları Birimi tarafından aşağıda belirtilen faaliyetler yürütülmektedir;

 

-Kurumun kadrolarında iş tanımlarına en uygun iş gücünün görevlendirilmesinin ve tüm personelin yetenek ve yeterliliklerine göre yetişmesinin ve gelişmesinin sağlanması amacıyla gerekli personeli seçme, işe alma, oryantasyon, eğitim, ücret, kariyer planlama vb. çalışmaların hazırlanması ve uygulanması,

 

-Personelin izin, işe başlama/ayrılma vb. özlük işlemleri ile ilgili faaliyetlerin mevcut kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yürütülmesi,

 

-Bölge Müdürlüğü çalışanlarının özlük haklarının sağlanması için görev alanına giren hususlarda mevzuata uygun şekilde resmi kurumlarla ilgili iş ve işlemlerin yönetilmesi,

 

-Kalite Yönetim Sistemleri doğrultusunda; Kurumsal saygınlığı artırarak öncü ve örnek bir kurum olma imajını sürdürmek ve Entegre Yönetim Sistemini sürekli geliştirmek prensibiyle hareket etmek

Görseller