SU VE DOĞALGAZ

         

          ⇓

İlgili Dökümanlara Sayfanın  Sonundan Erişilebilirsiniz

DOĞALGAZ

Bölgemiz doğalgaz yakıtının kullanımına yönelik 15 Haziran 2006 tarihinde bir ihale gerçekleştirmiş ve bölge içi doğalgaz şebekesi alt yapı inşaatı yapımına 14 Ağustos 2006 tarihinde başlanmıştır. Bölgemizin toplam kapasitesi 13 bin Nm³/h olarak belirlenmiş, bu tüketim değerinin 8 bin Nm³/h’ı bölge içi fabrikaların tüketim kapasiteleri, 5 bin Nm³/h’ ı genişleme sahası tüketimine göre projelendirilmiştir.

 

Doğalgaz bölgemize; şebeke inşaatı dahilinde 12-19 bar olarak ölçüm istasyonuna gelmiş ve buradan 6” ve 4” çelik borular yardımıyla 1 adet basınç düşürme istasyonu ( RMS-B) sayesinde 4 bara düşürülmüş ve fabrikaların önlerine kadar PE boru servis hatları kesme vanaları bırakılarak yapılmıştır.

 

Bugün itibarı ile çelik ve PE boruların (8 km.) döşenme işi tamamlanmış ve fabrikaların servis hatları buşakle vanaları ile birlikte konularak tamamlanmıştır. Üst düzey kaliteli hizmet anlayışı ile bölgemiz sanayicilerinin doğalgazı kesintisiz olarak temin edebilmeleri için ilgili birimlerimiz tarafından gereken tüm hassasiyet gösterilmektedir. Her tür arıza ve aksaklığa anında müdahale ile çözüm getiren ekibimiz bununla birlikte arıza ve aksaklığın yaşanmaması için tüm önlemleri almıştır.

DOĞALGAZ TEDARİK

OSB’mizin doğal gaz ihtiyacını BOTAŞ AŞ’den temin etmekteyiz. Doğalgaz alış fiyatımız BOTAŞ AŞ’nin OSB’lere uygulamış olduğu fiyat tarifesinden tedarik etmektedir.

SAYAÇ OKUMA HİZMETLERİ

GGOSB kurmuş olduğu; OSOS sayaç otomasyon sistemi ile MTM- 3G modemler ve kullanarak kablosuz uzaktan doğalgaz sayaçlarının okumasını saatlik olarak yapmakta ve sayaç otomasyon sistemi yazılımı vasıtasıyla abonelerin doğalgaz faturaları oluşturulmaktadır.

ABONE SAYISI

GGOSB  Doğal gaz  tüketimi  abonelerin tüketimlerine göre değişmekte olup; 2020 yılı tüketimimiz 27.890.702 ,22 Sm3 / yıl dır. 87 noktada abonelerin sayaçları uzaktan okuma sistemi vasıtasıyla okunup basınç sınıflarına göre faturalandırılmaktadır

 

GEBZE GÜZELLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İ KULANMA SUYU

Gebze Güzeller Organize Sanayi olarak; Bölgemiz Su İhtiyacını İsu’nun Yuvacık Barajı ve Denizli Göleti isale hatlarından alternatifli olarak iki ayrı bağlantı ile temin etmektedir.

Yuvacık Barajı ve Denizli Gölet’inden gelen su; 1.000 ton kapasiteli OSB su depomuz üzerinden OSB su şebekesi ve OSB su şebekesine bağlı yangın hidrantlarını besleyerek 7/24 kesintisiz su hizmetini katılımcılarımıza sağlamaktayız.  OSB su depomuzun her yıl düzenli olarak temizlik ve dezenfekte işleri periyodik olarak yaptırılmaktadır. Bölge içeresinde bulunan hidrantlarımızın bakımları ve faal çalışır halde olmaları OSB teknik ekibi tarafından takip edilmektedir.

Görseller