Bilgi Sistemleri

BİLGİ SİSTEMLERİ BİRİMİ

 

Bölge Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyacağı bilgi işlem alt yapısının oluşturulması ve işletilmesi, eğitim/öğretim ve araştırma/geliştirme alanında destek sağlanması, diğer bilgi işlem hizmetlerinin teknolojik imkânlar kullanılarak, eksiksiz olarak yerine getirilmesi ve bu hizmetlerin geliştirilmesi.

Günümüzün gereksinimleri ve geleceğe dair gerçekleştirilen öngörüler doğrultusunda; eğitim/öğretim – araştırma/geliştirme ve idari faaliyetleri destekleyici/geliştirici hizmetler üretilmesi, bunların güncel tutulması ve müdürlüğümüz bilgi sistemlerinin alt yapısının üst seviyeye taşınması.