SAHA BAKIM TEMİZLİK

GGOSB Çevre Birimi, günümüzde hızla artan çevre bilincine katkıda bulunmak dolayısıyla sahip olduğumuz doğal kaynakların sürdürülebilir çevre yönetimi dahilinde korunmasını sağlamak ve bu alanda bölgemizin çevre konusuna verdiği önem açısından örnek bir OSB olmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Çevre Biriminin Görevleri

 • OSB sınırları içerisinde faliyette bulunan işletmelerin çevreye olan her türlü etkilerini değerlendiemek ve denetlemek,
 • Atık yönetim planını oluşturmak,
 • Çevrenin sürdürülebilir korunması amacıyla düzenli saha kontrolleri yaparak işletmelerde temiz üretim, atıkların azaltılaması, atıkların niteliklerine göre ayrıştırılması, atıkların bertarafı ve/veya geri kazanılamsı konularında Ulusal Çevre Mevzuatı dahilinde alternatif çözümler bulmak,
 • OSB yetkisindeki çevresel izinleri vermek,
 • Arıtma tesisinin işletilmesini sağlamak,

OSB’miz tarafından verilen çevresel izin ve belgeler

 • Yer Sekim ve Tesis Kurma İzni
 • Arıtma Tesisi Proje Onayı
 • Deneme İzni
 • Bağlantı İzni
 • İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
,

lgili İdarelerden alınacak izin ve belgeler

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

 • ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme)
 • Emisyon İzni

Kocaeli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müdürlüğü

 • Kurma İzni
 • İşletme Belgesi