RUHSATLANDIRMA

İZİN VE RUHSAT

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinde ve 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda verilen yetkiler çerçevesinde inşaatına başlamak isteyen tüm üyelerimize yapı ruhsatları ve üretime geçecek üyelerimize ise Yapı Kullanma İzin Belgeleri, Bölge Müdürlüğümüz tarafından düzenlenmektedir.

Yapı Ruhsatı Başvurusu:

Yapı ruhsatı almak için katılımcı yazılı olarak GGOSB Bölge Müdürlüğü’ne başvuruda bulunur. Başvuru ekinde Yapı Ruhsatı için gereken evrakları GGOSB Bölge Müdürlüğü’ne teslim edecektir. Yatırımcı (yapı sahibi) yürürlükteki kanun, plan, yönetmelik, çevre, fen ve sağlık kuralları, tüm mevzuat hükümlerine ve proje yapım kriterleri ‘ne uygun olmak üzere hazırladığı onaylı projelerini, Bölge Müdürlüğüne, ruhsat aşamasında teslim eder. Yapı ruhsatı başvuru dilekçesi ekinde sunulan projeler ve gerekli belgeler incelendikten sonra katılımcıya inşaat ruhsatı düzenlenir. 3194 sayılı İmar Kanuna göre “Yapı Ruhsatı”nın yasal geçerlilik süresi ruhsat tarihinden itibaren beş (5) yıldır. Ancak bu süre OSB Uygulama Yönetmeliğinde iki (2) yıla indirilmiştir. Bu sürenin sonunda inşaatın tamamlanamaması ve GGOSB Bölge Müdürlüğü’ne müracaat ederek yenileme yapılmaması halinde ruhsatın geçerliliği kalmayacaktır. Bu durumdaki yapılar ruhsatsız olarak değerlendirilecektir.

Yapı Kullanma İzin Belgesi Başvurusu:

Katılımcı sahibi olduğu inşaatı, projelerine uygun olarak tamamladıktan sonra, yapı kullanma izin belgesi alma aşamasına gelmiştir. Yapı kullanma izin belgesi alabilmesi için Yapı Kullanma izni için gerekli evraklar ile GGOSB Bölge Müdürlüğü’ne yazılı başvuruda bulunması gerekmektedir. Yatırımcıların, ruhsat müddetleri dolmadan yapı kullanma izin belgeleri almaları gerekmektedir. Aksi takdirde ruhsatları hükümsüz sayılacaktır.

Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin belgesi için gerekli evraklar, yapılması gereken iş ve işlemler ile uyulması gereken programlar Bölge Müdürlüğümüzden temin edilebilr.

2. KONTROL

Yapıların yürürlükteki kanun, plan, yönetmelik, çevre, fen sağlık kuralları, tüm mevzuat hükümlerine ve ruhsata esas projelerine uygun olarak yapılıp, yapılmadıklarını denetlemek ve uygunsuzluklar tespit edildiğinde ilgili devlet kurumlarına rapor etmek, imar-ruhsat biriminin görevlerindendir.