ENERJİ VE BAKIM

Bölgemiz doğalgaz yakıtının kullanımına yö­nelik 15 Haziran 2006 tarihinde bir ihale ger­çekleştirmiş ve bölge içi doğalgaz şebekesi alt yapı inşaatı yapımına 14 Ağustos 2006 tarihinde başlanmıştır. Bölgemizin toplam kapasitesi 13 bin Nm3/h olarak belirlenmiş, bu tüketim değe­rinin 8 bin Nm3/h’ı bölge içi fabrikaların tüketim kapasiteleri, 5 bin Nm3/h’ ı genişleme sahası tü­ketimine göre projelendirilmiştir.

Doğalgaz bölgemize; şebeke inşaatı dâhilinde 12-19 bar olarak ölçüm istasyonuna gelmiş ve buradan 6″ ve 4″ çelik borular yardımıyla 2 adet basınç düşürme istasyonu ( RMS-B) saye­sinde 4 bara düşürülmüş ve fabrikaların önlerine kadar PE boru servis hatları kesme vanaları bıra­kılarak yapılmıştır,

Günümüz itibarı ile çelik ve PE boruların (8 km.) döşenme işi tamamlanmış ve fabrikaların servis hatları buşakle vanaları ile birlikte konularak ta­mamlanmıştır. Bölgemiz sanayicilerinin doğalgazı kesintisiz olarak temin edebilmeleri için ilgili birimlerimiz ta­rafından gereken tüm hassasiyet gösterilmekte­dir. Her tür arıza ve aksaklığa anında müdahale ile çözüm getiren ekibimiz bununla birlikte arıza ve aksaklığın yaşanmaması için tüm önlemleri almıştır.

Bu web sitesi çerezleri kullanır ve tarama deneyiminizi geliştirmek için kişisel verilerinizi ister.