ENERJİ VE BAKIM

Bölgemiz doğalgaz yakıtının kullanımına yö­nelik 15 Haziran 2006 tarihinde bir ihale ger­çekleştirmiş ve bölge içi doğalgaz şebekesi alt yapı inşaatı yapımına 14 Ağustos 2006 tarihinde başlanmıştır. Bölgemizin toplam kapasitesi 13 bin Nm3/h olarak belirlenmiş, bu tüketim değe­rinin 8 bin Nm3/h’ı bölge içi fabrikaların tüketim kapasiteleri, 5 bin Nm3/h’ ı genişleme sahası tü­ketimine göre projelendirilmiştir.

Doğalgaz bölgemize; şebeke inşaatı dâhilinde 12-19 bar olarak ölçüm istasyonuna gelmiş ve buradan 6″ ve 4″ çelik borular yardımıyla 2 adet basınç düşürme istasyonu ( RMS-B) saye­sinde 4 bara düşürülmüş ve fabrikaların önlerine kadar PE boru servis hatları kesme vanaları bıra­kılarak yapılmıştır,

Günümüz itibarı ile çelik ve PE boruların (8 km.) döşenme işi tamamlanmış ve fabrikaların servis hatları buşakle vanaları ile birlikte konularak ta­mamlanmıştır. Bölgemiz sanayicilerinin doğalgazı kesintisiz olarak temin edebilmeleri için ilgili birimlerimiz ta­rafından gereken tüm hassasiyet gösterilmekte­dir. Her tür arıza ve aksaklığa anında müdahale ile çözüm getiren ekibimiz bununla birlikte arıza ve aksaklığın yaşanmaması için tüm önlemleri almıştır.