“OSBÜK KARADENİZ BÖLGE TOPLANTISI” 14 Aralık 2018 Tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’ın teşrifleriyle Samsun’da gerçekleştirilecek

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) OSB’ler arası uygulama birlikteliği ve işbirliğini sağlamak, dayanışmayı temin etmek, OSB’lerin sorunlarının çözümüne yönelik ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimde bulunmak ve çalışmalar yapmak, Bakanlık ile OSB’ler arasında koordinasyonu sağlamak ve Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulmuş, özel hukuk tüzel kişiliğine haiz yasal üst kuruluş olduğu malumunuzdur.

Üretim Reform Paketi olarak adlandırılan “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’nin 01.07.2017 tarih ve 30111 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 4562 Sayılı OSB Kanunu başta olmak üzere Organize Sanayi Bölgelerimizi çok yakından ilgilendiren önemli düzenlemeler getirmiştir.

Bu kapsamda, Bakanlığımız talimatları doğrultusunda, Ülkemiz genelinde yedi coğrafi bölgede Üretim Reform Paketinin getirdiği yeniliklerin ele alınacağı bölge toplantılarının yapılmasına karar verilmiştir.

Bahse konu toplantılardan yedincisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’ın teşrifleriyle; Amasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Bolu, Çorum, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Sinop, Tokat, Trabzon ve Zonguldak illerimizde bulunan OSB yöneticilerinin iştirakleri ile Samsun Merkez OSB ev sahipliğinde 14 Aralık 2018  tarihinde Samsun Sheraton Grand Otel’de yapılacak olup, söz konusu “OSBÜK Karadeniz Bölge Toplantısı”na Müteşebbis Heyet Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Bölge Müdürünüzü davet eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

PROGRAM

DAVETLİ OSBLER

 Bir cevap yazın