Hizmetler

Bilgi Sistemleri

BİLGİ SİSTEMLERİ BİRİMİ   Bölge Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyacağı bilgi işlem alt yapısının oluşturulması ve işletilmesi, eğitim/öğretim ve araştırma/geliştirme alanında destek sağlanması, diğer bilgi işlem hizmetlerinin teknolojik imkânlar kullanılarak, eksiksiz olarak

Entegre Yönetim

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ Entegre Yönetim Sistemi Birimi olarak; Bölge Müdürlüğü bünyesinde 2021 yılı içerisinde faaliyetlerine başlamış olup, kısa sürede TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001:2015

SAĞLIK VE İTFAİYE

İNSAN KAYNAKLARI

ALT YAPI

SAHA BAKIM TEMİZLİK

GGOSB Çevre Birimi, günümüzde hızla artan çevre bilincine katkıda bulunmak dolayısıyla sahip olduğumuz doğal kaynakların sürdürülebilir çevre yönetimi…

RUHSATLANDIRMA

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinde ve 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda verilen yetkiler çerçevesinde…

GÜVENLİK VE İLETİŞİM

GGOSB güvenlik hizmeti 7/24 kesintisiz olarak OSB bünyesinde kurulu olan güvenlik birimi tarafından verilmektedir…

ELEKTRİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ

Bölgemiz doğalgaz yakıtının kullanımına yö­nelik 15 Haziran 2006 tarihinde bir ihale ger­çekleştirmiş ve bölge içi doğalgaz şebekesi alt yapı inşaatı yapımına…

ATIK SU İŞLERİ

GGOSB Müdürlüğü olarak katılımcılarımıza ana ringi tamamlanmış 1000 ton kapasiteli su deposu ile hizmet vermektedir…