Başkan’ın Mesajı

GÜÇLÜ BİR SANAYİ İÇİN

Eksenleri kolektif üretimle çizilen, sanayicilere sayısız avantajlar vadeden, katılımcı­larına elektriği, suyu, doğalgazı kesintisiz, ucuz ve verimli yol­lardan dağıtan, ruhsat ve imar karmaşasını ortadan kaldıran, altyapı ve üstyapı sıkıntılarını tek elden çözen yapılar olan OSB’lerin; güçlü ve merkezi bir temsilcisi olarak bu sorumlulu­ğun bilinciyle hareket ettik.

Sanayicileri OSB içerisinde üretmeye teşvik eden yapının meyvelerini şu an topluyoruz…

Gebze Güzeller OSB olarak geleceğine talip olduğumuz yapıyı inşa ederken, bölge ka­tılımcılarımızın görüşlerinden hareket ettik, taleplerine kulak verdik, düğümlerine çözüm aradık; aracı olduk, köprü kur­duk, işbirliği oluşturduk…

Girişimcilerimiz kendine güvensin, bilimsel altyapımız güçlensin, firmalarımız Ar-Ge’yle bütünleşsin, üretim­lerimiz inovasyonla sözleşsin istedik… Yükte hafif, pahada ağır üretelim, firmalarımızı dünya sahnelerinde gösterelim,

üretim ligini alt üst edelim istedik…

Yalnızca üretim gayemizle iddiamızı ortaya koymuyoruz… OSB bünyemizde kurduğumuz N. Ceylan Anaokulu’yla kadın çalışanlarımızın şartlarını ra­hatlatarak yüklerini azaltmayı, çevre ve güvenlik çalışmaları­mızla OSB’mizi yaşanılabilir hale getirmeyi, arıtma faaliyet­lerimizle bölgemizi kirlilikten kurtarmayı, yeşil alanlarımızı geliştirerek sanayicimize nefes aldırmayı amaçladık…

Girişimciliğe azami özen gös­terdik. Bu eksenden hareketle girişime olan desteklerimizi aşamalı olarak artırmaya, hevesli yatırımcıları bölgemize çekmeye ağırlık verdik. Yatırım yapan irili ufaklı tüm firmaları­mızın, Güzeller OSB yönetimi olarak bizlere ve OSB’mize duyduğu inançtan hareket ettik, doğru karar verdiklerini görmelerini ve hissetmelerini sağladık…

Her ne kadar başarı çıtamızı yukarılara taşısak da, yaptık­larımızı yeterli görmüyoruz…

Ülke olarak hedeflediğimiz seviyeye, kurum ve kuruluş­larımızla, yatırımcılarımızla, girişimcilerimizle, sanayici­lerimizle, iş insanlarımızla, tedarikçimizle, akademisyen­lerimizle; sözün özü kamu-ü­niversite-endüstri işbirliğiyle geleceğimizin farkındayız.

Endüstrinin komuta merkezi Kocaeli’nin sayıları 10’u aşan nitelikli OSB’lerinden biri ola­rak, teşebbüs ruhuyla yarınla­rımızı inşa etmeye odaklandık. Büyüyeceğimize olan inan­cımızı içimizde yeşertiyoruz, sanayicilerimizden de yeşeren bu filizlere can suyu vermeye devam etmelerini istiyoruz…

Başta Gebze Güzeller OSB Mü­teşebbis Heyeti , yönetimi ve çalışanlarıyla olmak üzere, alnı­nın terini büyümeye akıtan tüm katılımcılarımıza da teşekkür ediyorum.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Adem CEYLAN

                                                                                                 YÖNETİM KURULU BAŞKANI