image
image
image
image
image

Gebze Güzeller OSB

Sanayicimiz gücümüz, büyümek tek ülkümüz

Eksenleri kolektif üretimle çizilen, sanayicilere sayısız avantajlar vadeden, katılımcılarına elektriği, suyu, doğalgazı kesintisiz, ucuz ve verimli yollardan dağıtan, ruhsat ve imar karmaşasını ortadan kaldıran, altyapı ve üstyapı sıkıntılarını tek elden çözen yapılar olan OSB’lerin; güçlü ve merkezi bir temsilcisi olarak bu sorumluluğun bilinciyle hareket ettik.

Sanayicileri OSB içerisinde üretmeye teşvik eden yapının meyvelerini şu an topluyoruz…

Gebze Güzeller OSB olarak geleceğine talip olduğumuz yapıyı inşa ederken, bölge katılımcılarımızın görüşlerinden hareket ettik, taleplerine kulak verdik, düğümlerine çözüm aradık; aracı olduk, köprü kurduk, işbirliği oluşturduk…

Girişimcilerimiz kendine güvensin, bilimsel altyapımız güçlensin, firmalarımız Ar-Ge’yle bütünleşsin, üretimlerimiz inovasyonla sözleşsin istedik… Yükte hafif, pahada ağır üretelim, firmalarımızı dünya sahnelerinde gösterelim, üretim ligini alt üst edelim istedik…

Yalnızca üretim gayemizle iddiamızı ortaya koymuyoruz… OSB bünyemizde kurduğumuz N. Ceylan Anaokulu’yla kadın çalışanlarımızın şartlarını rahatlatarak yüklerini azaltmayı, çevre ve güvenlik çalışmalarımızla OSB’mizi yaşanılabilir hale getirmeyi, arıtma faaliyetlerimizle bölgemizi kirlilikten kurtarmayı, yeşil alanlarımızı geliştirerek sanayicimize nefes aldırmayı amaçladık…

Girişimciliğe azami özen gösterdik. Bu eksenden hareketle girişime olan desteklerimizi aşamalı olarak artırmaya, hevesli yatırımcıları bölgemize çekmeye ağırlık verdik. Yatırım yapan irili ufaklı tüm firmalarımızın, Güzeller OSB yönetimi olarak bizlere ve OSB’mize duyduğu inançtan hareket ettik, doğru karar verdiklerini görmelerini ve hissetmelerini sağladık…

Her ne kadar başarı çıtamızı yukarılara taşısak da, yaptıklarımızı yeterli görmüyoruz…

Ülke olarak hedeflediğimiz seviyeye, kurum ve kuruluşlarımızla, yatırımcılarımızla, girişimcilerimizle, sanayicilerimizle, iş insanlarımızla, tedarikçimizle, akademisyenlerimizle; sözün özü kamu – üniversite – endüstri işbirliğiyle geleceğimizin farkındayız.

Endüstrinin komuta merkezi Kocaeli’nin sayıları 10’u aşan nitelikli OSB’lerinden biri olarak, teşebbüs ruhuyla yarınlarımızı inşa etmeye odaklandık. Büyüyeceğimize olan inancımızı içimizde yeşertiyoruz, sanayicilerimizden de yeşeren bu filizlere can suyu vermeye devam etmelerini istiyoruz…

Başta Gebze Güzeller OSB Müteşebbis Heyeti, yönetimi ve çalışanlarıyla olmak üzere, alnının terini büyümeye akıtan tüm katılımcılarımıza da teşekkür ediyorum…

Gebze Güzeller OIZ

Out industrialists give us strength, growth is our sole aim

As Gebze Güzeller Organized Industrial Zone (OIZ), we dreamed about starting our production journey ahead with 1-0 by conducting our activities in Kocaeli which we deem to be the birthplace of modern industry…

We acted as a strong and central representative of OIZs which are in essence structures that have their axes drawn by collective production, provide numerous advantages for the industrialists, distribute electricity, water and natural gas through affordable, efficient and problem free channels to their participants and which are able to resolve infrastructure and suprastructure problems single-handedly and aware of these responsibilities.

We are currently gathering the benefits of a structure which encouraged further production activities within the OIZ…

While we build the structure, the future there of we aspire to constructur, we acted on the views of our regional participants, we listened to their demands, we looked for a solution for their problems; we have become intermediaries, we built bridges, we formed collaborations…

We wanted our enterpreneurs to trust themselves, to strengthen our scientific infrastructure, to ensure our companies integrate with R&D and to have our production departments execute an agreement with innovation… We wanted to carry out manufacturing activities that are light in load but heavy in value, we wanted our companies to compete at global platforms and we wanted to disrupt the production league’s balance…

We are not establishing our aim only with our production related objectives… We aimed to relieve our women employees’from their burdens by improving their conditions with N. Ceylan Kindergarten that we established within the OIZ, to render our OIZ a liveable place with our environment and security activities, to relieve our region of pollution with our treatment activities and to have our industrialists take a breath by improving our green spaces…

We showed maximum diligence for entrepreneurship. We placed emphasis on increasing our support for innovation based on this axis in a gradual manner and to attract investors which are willing to make investments to our region. We acted on the belief that all of our companies, whether small or large, investing as Güzeller OIZ management in us and our OIZ, we ensured that they see and feel they have given the right decision…

Regardless of how high we carry our success levels, we do not deem that the levels we have reached are sufficient… As a nation, we are aware of our future with the collaboration of public-university-industry with our organizations and institutions, investors, enterpreneurs, industralists, business people, suppliers, academicians to the level that we aim.

As one of the qualified OIZs in Kocaeli, the numbers of which exceed 10, considered as the centre of command for industry, we are focused on building our future with a spirit of enterpreneurism. We grow our faith that we will go forward and we want our industrialists to continue giving water to these sprouts which are blooming…

Primarily, I would like to thank all of our participants who show efforts to grow this enterprise especially Gebze Güzeller OIZ Delegation of Enterpreneurs, its management and employees.