• image
  • image
  • image
  • image

Gebze Güzeller OSB'de Modern Yaşam

Modern sanayinin yaşayan merkezi

Alt ve üstyapıda gücünü kanıtlayan, sosyal yatırımlarıyla donanımlı sanayi bölgesi olma misyonuna bir adım daha yaklaşan Gebze Güzeller OSB, modem sanayinin kalbini attırıyor.

Lokasyon olarak, Türkiye’nin en büyük metropolü İstanbul’un Anadolu’ya açıldığı kapının hemen girişinde bulunan, sanayinin kalbi Kocaeli’de planlı yatırımlarıyla faaliyetlerini sürdüren Gebze Güzeller OSB, sanayicisine sunduğu geniş imkânlarla yatırımlarına hız kazandırıyor. Modern sanayinin yaşayan merkezi Güzeller OSB, bölge sanayicisinin donanım ve altyapı ihtiyaçlarına anında cevap veriyor.

Yabancı yatırımcı hayran kalıyor

Altyapısını yüzde 100 tamamlayan, bölgesindeki tüm parsellere kesintisiz elektrik veren; banka, restoran, benzin istasyonu gibi avantajlarıyla sanayicilerine sosyal imkânlar da sunan Güzeller OSB, yabancı yatırımcı için de çekim üssü haline gelmeye başladı.

A living center of modern industry

Having proven its power in infra-and suprastructure and getting one step closer to our mission of becoming a qualified industrial zone with its social investments, Gebze Güzeller OIZ makes the heart of modern industry beat.

As a location, situated right at the entrance of the door that opens from İstanbul to Anatolia which is the largest metropolitan of Turkey and continuing its activities with planned investments in Kocaeli which is the heart of the industry, Gebze Güzeller OIZ increases the acceleration of the investments with comprehensive opportunities that it offers to the industrialists. As the living center of modern industry, Güzeller OIZ responds to the hardware and infrastructure needs of regional industrialists immediately.

Foreign investors watch us in admiration

Having completed its infrastructure to 100 percent and providing uninterrupted electricity to all parcels in its region and offering social means to its industrialists with advantages such as banks, restaurants, fuel stations, Güzeller OIZ started to become a center of attraction for foreign investors as well.

OIZ is improving with all aspects

Ensuring that children who are at school age acquire basic cognitive and educotional skills with Nurşen Ceylan Kindergarten and foreseing to increase women’s employment levels in this regard, Güzeller OIZ has pushed the buttonfor the lack of qualified personnel within the industry with its vocational and technical high school at construction stage. Ensuring that its invitees understand the significance of qualifications in the activities with its Conference and Exhibition Hall.