Birimler

BÖLÜMLER

İmar Şefliği

Tufan SAAT

Elektrik Şefliği

Sencer YILDIZ

Bilgi İşlem Şefliği

Nurullah BAKACAK

Çevre ve Şehircilik Şefliği

Yasemin Cimşit
Mihriban ERDOĞAN

Su ve Doğalgaz Şefiliği

Şenyurt ASKER

İdari İşler Şefliği

Okan ATA

Muhasebe Şefliği

Demet ELİDAR

Alt Yapı Şefliği

İsmail SAAT
Mehmet Salim ERTEK